BW2 – czarna zawiesina magnetyczna

Czarna zawiesina magnetyczna BW2 – preparat do badań magnetycznych

– najlepiej zastosować z podkładem WBL5.

OPIS PRODUKTU

Zalety produktu:

  • Wyraźne wskazania na wzorcu nr 1 EN ISO 9934-2
  • Bardzo czuły – wskazuje nawet najmniejsze niezgodności
  • Wskazanie długo pozostaje na badanym elemencie