Fotofluorymetr NDT S291

Miernik jasności fluorescencyjnej penetrantów zgodnie z AMS 2644, ASTM E-1417. NDT S291 jest wymieniony w ASTM E-1135 i całkowicie spełnia normy EN 571-2 i EN 3452-2. Elektroniczny fotofluorometr NDT S291 jest wytrzymałym sprzętem laboratoryjnym zaprojektowanym specjalnie do przeprowadzania pomiarów fluorescencji szybciej i łatwiej i z większą dokładnością dzięki unikalnym funkcjom, takim jak zerowanie i kalibracja za pomocą precyzyjnego potencjometru i wyświetlacza cyfrowego. S291 może być również użyty do badania ultrafioletu i stabilności końcowej penetrantów ciekłych i cząstek magnetycznych.

OPIS PRODUKTU

  • Filtry pierwotne i wtórne zgodne z danymi technicznymi
  • Uchwyt próbki odbicia zgodny z danymi technicznymi
  • Zerowanie i kalibracja przez precyzyjne potencjometry bezstopniowe (10 obrotów)
  • Angielska instrukcja obsługi.
Wyświetlacz cyfrowy: LED, od 000 ÷ 999
Lampa: UV 4W (wat), 365 nanometrów
Zasilanie: zgodnie z danymi technicznymi
Wymiary: 260x210x130mm
Waga: 3 kg