FW1 – fluorescencyjny preparat

Fluorescencyjny preparat FW1 – preparat do badań MT, jeden z najlepszych środków

na rynku. Najlepsze wskazania uzyskuje się przy użyciu lampy UV marki NDT.

OPIS PRODUKTU

Zalety produktu:

  • Spełnia wymagania norm ASME Sect V art 7, ISO 9934, ASTM E709,
  • Może być używany w świetle niezaciemnionym
  • Bardzo czuły – wskazuje nawet najmniejsze niezgodności
  • Szybko reaguje na pole magnetyczne