K71B2p – czerwony penetrant

Czerwony penetrant K71B2p – jest przeznaczony do wykrywania niezgodności powierzchniowych na spoinie ( nieniszczące badania penetracyjne). Penetrant o bardzo wyraźnym czerwonym kolorze i dużej wnikliwości w badaną powierzchnię.
Produkt ten stanowi część zestawu penetracyjnego, na który składają się również BIO Zmywacz BC1 oraz BIO Wywoływacz D112.
Badania penetracyjne, nazywane także badaniami powierzchniowymi, należą do nieniszczących metod badań spawów. W badaniach tych wykorzystywane jest zjawisko kapilarności, polegające na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich. Są niedrogie, skuteczne i powszechnie stosowane. Celem badania jest wykrycie takich wad jak pęknięcie, brak przetopu lub pęcherze powstałe w spoinie spawalniczej.

OPIS PRODUKTU

  • Do użytku w temperaturze od -10°C do 100°C
  • Bardzo czuły
  • Łatwo i szybko zmywalny
  • Niskie zużycie penetrantu z powodu niskiej lepkości
  • Ekologiczny i bezpieczny dla operatora