Nadzory i audyty

Specjalizacja

Specjalizujemy się w wsparciu technicznym oraz konsultacjach w obszarze wytwarzania konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Doświadczenie

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna jest ukierunkowana na kompleksowe, szybkie i mobilne działanie. Personel spawalniczy posiada kwalifikacje potwierdzone dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji II i III stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712. Ze względu na to, iż w obecnym czasie przedsiębiorstwom produkcyjnym stosującym procesy spawalnicze stawia się coraz to wyższe wymagania, kryteria wykonania i odbioru podyktowane przez przepisy prawne, dyrektywy i uchwały czy normy, wychodzimy im naprzeciw oferując kompetentne usługi pozwalające sprostać tym wymaganiom.

Zakres

 • Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001
 • Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834
 • Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 1090
 • Wymagania dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE
 • Technologiczne Instrukcje Spawania WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609
 • Przygotowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi kwalifikowania technologii spawania WPQR zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614. Prowadzone procesy są oparte na ścisłej współpracy z jednostkami certyfikującymi, posiadającymi akredytację i notyfikację oraz laboratoria
 • Nadzór nad realizacją prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność, w zakresie kompetencji Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE
 • Szkolenia i konsultacje techniczne i dobór technologii spawania (metody spawania wraz z urządzeniami i oprzyrządowaniem, dobór materiałów dodatkowych, gazów itp.)
 • Przeprowadzamy audyty z zakresu weryfikacji umiejętności personelu wykonującego spawanie

Procedura

Nasza procedura wdrożeniowa obejmuje m.in. następujące etapy:

 • Analiza Przedsiębiorstwa i jego organizacji mająca na celu sprawdzenie działania istniejącego systemu
 • Przedstawienie wniosków z analizy Przedsiębiorstwa. Na życzenie klienta możliwe jest przesłanie szczegółowego zestawienia
 • Szkolenie dla osób związanych z wdrożeniem systemu – jednodniowe spotkanie przeprowadzone u klienta, prowadzone w formie prezentacji i dyskusji z jego uczestnikami
 • Opracowanie (weryfikacja) schematu organizacyjnego oraz dokumentacji. Nasza firma przekaże wzory dokumentów systemu czyli procedury, instrukcje, formularze, które umożliwią dopasowanie i zintegrowanie ich z obecnym systemem lub stworzenie odrębnego. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza jakości dokumentów. Dopasowanie i dodanie zapisów będzie leżało w kwestii Zamawiającego
 • Przeprowadzenie audytu przed certyfikacyjnego. Jednodniowy audyt wewnętrzny, weryfikujący działanie systemu, przeprowadzony w dogodnym dla obydwu stron terminie

Obecność i pomoc podczas audytu certyfikującego (na życzenie Klienta)

Oferujemy również

 • Szkolenie spawaczy oraz organizowanie kursów spawacza (egzaminowanie spawaczy zgodnie z normą PN-EN ISO 9606)
 • Weryfikacja świadectw egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN ISO 9606
 • Szkolenie dla osób związanych z wdrożeniem systemu – jednodniowe spotkanie przeprowadzone u klienta, prowadzone w formie prezentacji i dyskusji z jego uczestnikami
 • Outsourcing systemów – nadzorowanie i przejęcie obowiązków i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie np. Pełnomocnika ds. ZKP. Rozwiązanie to pozwala odciążyć pracowników firmy od dodatkowych zadań jakie niosą za sobą Systemy Zarządzania Jakością
 • Niezależne audyty systemowe i procesowe. Nadzory oraz inspekcje sprawdzające prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego tj. kontrola i weryfikacja zgodności z wymaganymi założeniami (przepisy prawne, kompetencje, specyfikacje, powołane normy, warunki techniczne wykonania, dokumentacja techniczna)
 • Wynajem brygad spawaczy oraz monterów, którzy profesjonalnie wykonują zlecone im prace i mają opanowane różne techniki spawania