BC1 BIO-ZMYWACZ

Środek do badań nieniszczących

  • zmywacz bezpieczny dla środowiska.
  • zmywalny wodą.
  • dobrze czyści preparaty WBL5 i D112A.

OPIS PRODUKTU

BC1 BIO-Zmywacz to produkt w 100% bezpieczny dla operatora. Jest świetnym ekologicznym rozpuszczalnikiem, w szczególności sprawdza się podczas czyszczenia wstępnego.

  • Doskonały zmywacz penetrantu i wywoływacza.
  • Bez przykrego zapachu.
  • Nie zostawia śladów.

 

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Aerosol1 H222; H229 Eye Irrit.2 H319 STOT SE.3 H336