BW2 – CZARNA ZAWIESINA MAGNETYCZNA

Preparat do badań magnetycznych

  • Najlepiej stosować z podkładem WBL5.

 

OPIS PRODUKTU

Elite BW2 to gotowa do użycia czarna zawiesina magnetyczna.

Do użytku w temperaturze od 0°C do 90°C.

Korzyści:

  • Bardzo czuły, wskazuje nawet najmniejsze niezgodności.
  • Średnia wielkość cząstek to 2 mikrony.
  • Wskazanie długo pozostaje na elemencie.
  • Wyraźne wskazania na wzorcu nr. 1 EN ISO 9934-2.