Crack 4 – Czarna zawiesina magnetyczna

Kategoria:

Preparat przeznaczony do badań nieniszczących MT.

OPIS PRODUKTU

Zalety produktu:

  • Stosowany do lokalizacji wad powierzchniowych w elementach z materiałów gerromagnetycznych.
  • Charakteryzuje się wysoką czułością wykrywania niezgodności.