D112A-BIO WYWOŁYWACZ

Środek do badań nieniszczących

  • Do badań penetracyjnych i wykrywania pęknięć powierzchniowych.
  • Preparat wywołujący penetrant z badanej powierzchni.
  • Zmywalny wodą.

 

OPIS PRODUKTU

D112A BIO-Wywoływacz to produkt w 100% bezpieczny dla operatora. Jest ekologicznym preparatem do badań nieniszczących-penetracyjnych. Do zastosowania profesjonalnego.

  • Szybko schnący.
  • Łatwo i szybko zmywalny.
  • Preparat o wysokiej czułości.
  • Preparat z wyraźnymi wskazaniami.

 

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Aerosol1 H222; H229 Eye Irrit.2 H319 STOT SE.3 H336