Fotofluorymetr NDT S291

Miernik jasności fluorescencyjnej

  • Miernik penetrantów zgodnie z AMS 2644, ASTM E-147.
  • Stosowany do przeprowadzania pomiarów fluorescencji, do badania ultrafioletu i stabilności końcowej penetrantów ciekłych i cząstek magnetycznych.

OPIS PRODUKTU

Fotofluorymetr NDT S291 to miernik jasności fluorescencyjnej.

Korzyści:

  • Całkowicie spełnia normy EN 571-2 i EN 3452-2.
  • Funkcje takie jak zerowanie i kalibracja działające za pomocą precyzyjnego potencjometru i wyświetlacza cyfrowego.
  • Filtry pierwotne i wtórne zgodne z danymi technicznymi
  • Uchwyt próbki odbicia zgodny z danymi technicznymi
  • Zerowanie i kalibracja przez precyzyjne potencjometry bezstopniowe (10 obrotów)
  • Angielska instrukcja obsługi.
Wyświetlacz cyfrowy: LED, od 000 ÷ 999
Lampa: UV 4W (wat), 365 nanometrów
Zasilanie: zgodnie z danymi technicznymi
Wymiary: 260x210x130mm
Waga: 3 kg