FW1 – PREPARAT FLUORESCENCYJNY

Fluorescencyjny preparat do badań MT

  • Najlepsze wskazania uzyskuje przy użyciu lampy UV.

 

OPIS PRODUKTU

Elite FW1 to fluorescencyjny preparat przeznaczony do badań MT.

Do użytku w temperaturze od 0°C do 85°C.

Korzyści:

  • Może być używany w świetle niezaciemnionym.
  • Bardzo czuły, wskazuje nawet najmniejsze niedogodności.
  • Szybko reaguje na pole magnetyczne.
  • Spełnia wymagania norm ASME Sect V art. 7 ISO 9934 ASTM E709.