FYr – żel sprzęgający

US Couplant Gel 

  • Fluorescencyjny żel do wszystkich powierzchni.
  • Żel sprzęgający.

OPIS PRODUKTU

US Couplant Gel FYr to produkt w postaci gotowego żelu do stosowania na różnych powierzchniach.

Możliwość rozcieńczenia z wodą 1:1.

Korzyści:

  • Aktywny na żeliwie, silnie antykorozyjny.
  • Stosowany w temperaturze od -10°C do 100°C.
  • Łatwo usuwalny za pomocą wody, tkaniny lub rozpuszczalnika.
  • Posiada dopuszczenia PMUC przez EDF, zgody RCCM.

Jak stosować:

  • Produkt nanieść na badaną powierzchnię. Możliwość dalszego rozcieńczania w stosunku 1:1 z wodą.
  • Łatwo usuwany za pomocą wody, tkaniny lub rozpuszczalnika. Posiada dopuszczenie PMUC wydane przez EDF (stosowanie w elektrowniach jądrowych).