K71B2p-CZERWONY PENETRANT

Środek do badań nieniszczących 

  • Do badań penetracyjnych, wykrywania pęknięć powierzchniowych oraz badania szczelności.
  • Zmywalny wodą.

OPIS PRODUKTU

K71B2p Penetrant Czerwony to produkt przeznaczony do wykrywania niezgodności powierzchniowych na spoinie. Preparat o wyraźnym czerwonym kolorze i dużej wnikliwości w badaną powierzchnię.

  • Do użytku w temperaturze od -10°C do 100°C.
  • Bardzo czuły preparat.
  • Łatwo i szybko zmywalny.
  • Niskie zużycie penetrantu z powodu niskiej lepkości.

 

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Aerosol1 H222; H229