Procesy specjalne

Kategoria:

OPIS PRODUKTU

Zalety technologii:

 • Przetop głębszy o 30%.
 • Szybsze spawanie.
 • Brak przyklejonych odprysków.
 • Proces DeepARC firmy Merkle wyróżnia się cienkim jak strzała łukiem elektrycznym, który jest wynikiem bardzo dynamicznej regulacji napięcia.
 • Proces ten umożliwia głęboki przetop jak i dużą prędkość spawania. Może być on zastosowany podczas spawania nisko i wysokostopowych materiałów stalowych, a także aluminium.
 • Zalety stosowania łuku DeepARC są różnorodne: przetop głębszy o 30%, idealna grań, unikanie podtopień oraz prędkość spawania szybsza o 100%. Skoncentrowany łuk może spowodować zredukowanie kąta otwarcia spoiny spawanie o znacznie mniejszej ilości warstw. Drobne odpryski nie przyklejają się do elementu spawanego.

Zalety technologii:

 • Redukcja ciepła nawet o 30%.
 • Wysoka zdolność mostkowania szczeliny.
 • Idealne do lutowania MIG i mieszanego łączenia.
 • Dzięki redukcji dochodzącej do 30% proces ColdMIG firmy Merkle wyznacza nowe standardy spawania. To sprawia, że można idealnie zarówno ręcznie jak i automatycznie zespawać cienkie blachy o grubości 0,6-3,0mm.

Zalety technologii:

 • Szybsze spawanie.
 • Pewniejszy przetop.
 • Łatwiejszy do obsługi.

Zalety technologii:

 

 • Uniwersalne zastosowanie.
 • Idealne spawanie.
 • Prosta obsługa.
 • Nowa metoda ProSWITCH pozwala na łączenie ze sobą najróżniejszych procesów MSG. Umożliwia to wykorzystanie procesów spawania w najróżniejszych nowych sytuacjach.
 • Łączyć ze sobą można zarówno spawanie łukiem krótkim jak i łukiem natryskowym, a także procesy PulseARC, DeepARC oraz ColdMIG. Kolejność, liczba procesów oraz interwały czasowe można dowolnie wybierać.
 • Spawanie spoiny typu „V” może na przykład odbywać się bez osłony jeziorka spawalniczego. Takie zastosowanie umożliwia kombinacja gorącego łuku PulseARC (topienie krawędzi) z procesem redukującym moc ColdMIG (schłodzenie kąpieli).

PulseARC

Oszczędna, pewna i wszechstronna praca!

Zalety dla użytkownika techniki PulseARC firmy Merkle:

 • Spawanie z bardzo małą ilością odprysków osiągnięte poprzez bezzwarciowe kroplowe przenoszenie materiału.
 • Wyraźnie zmniejszone koszty czyszczenia i poprawek, wysoka wydajność materiałowa.
 • Dłuższa trwałość części zużywalnych palnika – Dłuższy czas pracy w trybie automatycznym.
 • Optymalne przetwarzanie aluminium i jego stopów.
 • Nowy proces zajarzenia łuku, sterowany trzynastoma parametrami zapewnia pewne zajarzenie i nie powoduje powstawania odprysków.
 • Dwa niezależne impulsy zajarzenia łuku – Precyzyjny wlot drutu.
 • Oderwanie kropli na koniec spawania.
 • Optymalne dopasowane programu spawania do różnych materiałów, gazów osłonowych iśrednic drutu.
 • Duża różnorodność wariacji parametrów impulsu.
 • Wpływ na charakterystykę łuku oraz na głębokość przetopu.

Program spawania PulseARC:

Budowa programu spawania PulseARC: Cyfrowa regulacja procesu spawania dzięki elastycznym programom (35 parametrów programowalnych dowolnie). Idealne zajarzenie łuku dzięki 13 zmiennym parametrom w procesie zajarzenia. Możliwość zaprogramowania 144 różnych form impulsu. Przekształcenie dowolnych charakterystyk w parametry spawania.

Porównanie zachowania się odprysków w MAG/PulseARC: Grafika przedstawia procentowy wylew odprysków w zależności od użytego prądu spawania. Porównanie ukazuje bardzo dobre wyniki spawania PulseARC w konfrontacji z tradycyjnym spawaniem MAG z CO, ewentualnie z gazem mieszanym.

Metoda spawania INTERPULSE:

Do spawania aluminium i metali szlachetnych ustalono nowe kryteria. Na podstawowe impulsy nakłada się drugi proces. Wszystkie urządzenia spawalnicze HighPULSE firmy Merkle mogą pracować metodą Interpulse (opcja).

Zalety metody INTERPULSE:

Łuskowatość i optyczna jakość spoiny są porównywalne z spawaniem metodą TIG Prędkość spawania jak przy spawaniu metodą TIG. Znaczny wpływ na łuskowatość spoiny. Minimalne oddziaływanie ciepła na spoinę i odkształcenie elementu. Optymalne wyniki w skomplikowanym spawaniu pionowo z góry na dół i z dołu do góry.

Lutospawanie MIG:

Blachy ocynkowane lub aluminiowe mogą być spawane metodą MIG. Materiał nie stapia się tylko tworzy połączenie lutowane dzięki zastosowaniu materiałów dodatkowych o niskim punkcie topnienia i specjalnie wybranym programom spawania. Zakres spalania się powłok powierzchni nie jest aż tak duży dzięki zastosowaniu niskich temperatur. Spoiny spawane są wyjątkowo odporne na korozję. Seria HighPULSE posiada w wyposażeniu standardowym programy do lutospawania metodą MIG. Zauważalna redukcja powstającego ciepła uwalnianego w procesie ColdMIG