WS 1545 S

Kategoria:

Preparat jednoskładnikowy

 • Zapewnia cynkowo-aluminiową powłokę ochronną.
 • Produkt chroni przed rdzą i zapewnia błyszczące aluminiowe wykończenie.

OPIS PRODUKTU

Pojemność:

 • spray 400ml

Preparat WhaleSpray 1545 S to połączenie pyłu cynkowego i aluminium, żywic oraz innych dodatków opracowanych w celu utworzenia powłoki ochronnej zapewniającej doskonałe pokrycie powierzchni.

Produkt jest doskonały do drobnych poprawek powierzchni ocynkowanej. Zapewnia ochronę materiałów ferromagnetycznych przeciwko korozji oraz rdzy.

Korzyści:

 • Posiada właściwości galwaniczne, przez co zapewnia ochronę katodową.
 • Skład produktu zapewnia jednocześnie elastyczność i twardość.
 • Odporny na rdzę, łuszczenie się oraz utratę koloru.
 • Produkt posiada właściwości adhezyjne do powierzchni metalowych.
 • Produkt w formie aerozolu, co zapewnia komfort aplikacji.
 • Nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników, ołowiu ani chromianów.
 • Niskie stężenia środków aromatycznych.

Gdzie stosować:

 • Ogrodzenia i bramy.
 • Sprzęt rolniczy.
 • Sprzęt budowlany.
 • Stal konstrukcyjna.
 • Testy zderzeniowe.
 • Połączenia spawane.
 • Rury i elementy mocujące.
 • Obiekty przybrzeżne i morskie.
 • Naprawa złóż LPG.

Jak stosować:

 • Przez około minutę potrząśnij puszką, w celu uzyskania jednorodnego rozprysku środka.
 • Aby uzyskać optymalne rezultaty, produkt należy nakładać cienką i jednolitą warstwą na suchą i oczyszczoną powierzchnię. Tlenki oraz łuszczenie środka eliminować wykorzystując metalową szczotkę. Lepsze wyniki można uzyskać poprzez nałożenie 2 cienkich warstw o jednakowej szerokości. Dodatkowe warstwy można nakładać po upływie 15-20 minut.
 • Po aplikacji docisnąc zawór rozpylający do momentu aż wydobywać zacznie się wyłącznie gaz (rozpylacz można oczyścić poprzez wyjęcie go i wyczeszczenie z wykorzystaniem cienkiego drutu).
 • Nie stosować w urządzeniach podpiętych do sieci. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.