WS 3610 G

Środek do wytrawiania w postaci żelu

 • Eliminuje czernienie spoiny i obszarów, na które działa łuk elektryczny.
 • Działa na plamy tlenków w stalach specjalnych niklu i jego stopach oraz stopach miedzi z niklem.

OPIS PRODUKTU

pojemność:

 • opakowanie 1,2kg

Pasta trawiąca WhaleSpray 3610G to środek do wytrawiania połączeń spawalnych zawierający kwas fluorowodorowy.

Korzyści:

 • Wysoka prędkość działania produktu.
 • Łatwa aplikacja.
 • Doskonałe właściwości adhezyjne względem produktu podstawowego.
 • Brak ryzyka powstania wżerów ze względu na brak związków chloru.
 • Wydajność 1 kg środka pozwala na wytrawienie od 50 do 150 metrów spawu.
 • Działanie produktu można zneutralizować za pomocą wapna.

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE NIE WYŻSZEJ NIŻ 30°C.

Jak stosować:

 • Przed użyciem produktu należy wstrząsnąć puszką.
 • Części, na które ma być aplikowany środek, należy schłodzić do temperatury pokojowej, a pozostałości żużla po spawaniu muszą zostać oczyszczone.
 • Produkt należy rozprowadzić równomiernie, wykorzystując w tym celu pędzel lub inne przybory odporne na działanie kwasów.
 • Zaraz po aplikacji środek należy niezwłocznie zamknąć, a następnie pojemnik przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
 • Czas reakcji zależy od temperatury otoczenia i metody spawania:

– Dla stali specjalnych: 16-60 minut;

– Dla stali nierdzewnych z gatunku 316: 30-120 minut;

– Dla niklu, stopów niklu oraz stopów miedziowo-niklowych: 5-20 minut.

 • W przypadku pozostałych materiałów nieżelaznych oraz złożonych stali nierdzewnych czas reakcji należy określić poprzez wykonanie na nich testów.
 • Po użyciu środka element należy wyczyścić, wykorzystując do tego celu wodę oraz plastikową lub wykonaną ze specjalnego rodzaju metalu szczotkę, bądź przy pomocy urządzenia do mycia wodą pod wysokim ciśnieniem.