Data utworzenia artykułu: 12.04.2021

Obróbka powierzchni- proces trawienia i pasywacji powierzchni ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem preparatów WhaleSpray

Proces dekontaminacji elementu ze stali nierdzewnej polega na wyeliminowaniu z jego powierzchni cząstek ferrytycznych, smarów, olejów i przebarwień termicznych powstałych w wyniku:

• Obróbki skrawaniem

• Cięcia

• Rektyfikowania

• Spawania

• Szczotkowania

Cząsteczki te, mogące pochodzić również z narzędzi wykonanych z innych gatunków stali stosowanych do obróbki elementu, są szkodliwe dla stali nierdzewnych, ponieważ zachowują się jak inicjujące ognisko korozji miejscowej (wżerowej).

Operacje mechaniczne często niszczą lub modyfikują naturalną warstwę tlenku (warstwę pasywną) i w wyniku tych działań musi ona zostać ponownie odbudowana. Dlatego w pierwszym etapie zaleca się usunięcie poprzedniej warstwy poprzez operację wytrawiania. Kolejny etap odkażania i pasywacji pozwala na całkowitą odbudowę warstwy ochronnej. Pasywacja polega na wytworzeniu ochronnej warstwy tlenku, która nadaje stali właściwości antykorozyjne.

Odpowiedni proces uwzględnia nie tylko etap odkażania i pasywacji, ale także uprzednie etapy przygotowania powierzchni (odtłuszczanie i suszenie).

1) Odtłuść powierzchnię z wykorzystaniem środka WS 3616 G

2) Spłukuj środek wodą pod ciśnieniem

3) Osusz powierzchnię

4) Przeprowadź proces wytrawiana powierzchni wykorzystując produkt WS 3627 G

5) Spłukuj środek wodą pod ciśnieniem

6) Osusz powierzchnię

7) Przeprowadź proces pasywacji powierzchni używając środka WS 3634 G

8) Spłukuj środek wodą pod ciśnieniem

9) Osusz powierzchnię

 

 

Odtłuszczanie za pomocą WS 3616G

Operację odtłuszczania należy przeprowadzić poprzez rozpylenie środków chemicznych (detergenty) lub stosując WS 3616 G- środek, który nie zawiera rozpuszczalników chlorowcowanych (trichlorometan, dichlorometan itp.). Kwas solny, poprzez swój rozkład, powodować może wżery tlenkowe.

Spłukanie środka jest konieczne, ponieważ należy usunąć resztki kwasu. Rekomendowane jest przeprowadzanie tej operacji używając wody pod ciśnieniem. Produkt należy spłukiwać wodą wodociągową, nie przekraczającą wartości zawartości chloru 100 mg/l, aby zapobiec ewentualnej korozji.  W następnej kolejności zalecane jest szybkie wysuszenie powierzchni gorącym powietrzem.

Wytrawianie za pomocą WS 3627G

Właściwości antykorozyjne stali nierdzewnych o wysokiej zawartości Ni i Cr wynikają z obecności zwartych, adhezyjnych i nieporowatych warstw tlenków, składających się głównie z tlenków chromu. Tlenki chromu mają wysoką odporność chemiczną i rozpuszczają się w roztworach kwaśnych z większą trudnością niż tlenki żelaza. Do rozpuszczania warstw tlenku chromu nadają się mieszaniny fluorowodorowo-azotowe. Konieczne jest zatem zastosowanie sprayu WS 3627 G, zawierającego mieszaninę kwasu fluorowodorowego i azotowego, które rozpuszczają tlenek chromu i pozwalają nam wyeliminować zanieczyszczenie wywołane przez łuk elektryczny podczas spawania oraz inne zanieczyszczenia obecne na powierzchni stali nierdzewnej.

Spłukanie środka jest konieczne, ponieważ należy usunąć resztki kwasu. Rekomendowane jest przeprowadzanie tej operacji używając wody pod ciśnieniem. Produkt należy spłukiwać wodą wodociągową, nie przekraczającą wartości zawartości chloru 100 mg/l, aby zapobiec ewentualnej korozji. W następnej kolejności zalecane jest szybkie wysuszenie powierzchni gorącym powietrzem.

Pasywacja za pomocą WS 3634G

Właściwości antykorozyjne stali nierdzewnych o wysokiej zawartości Ni i Cr wynikają z obecności zwartych, adhezyjnych i nieporowatych warstw tlenków, składających się głównie z tlenków chromu. Tlenki chromu mają wysoką odporność chemiczną i rozpuszczają się w roztworach kwaśnych z większą trudnością niż tlenki żelaza. Do rozpuszczania warstw tlenku chromu nadają się mieszaniny fluorowodorowo-azotowe. Konieczne jest zatem zastosowanie sprayu WS 3627 G, zawierającego mieszaninę kwasu fluorowodorowego i azotowego, które rozpuszczają tlenek chromu i pozwalają nam wyeliminować zanieczyszczenie wywołane przez łuk elektryczny podczas spawania oraz inne zanieczyszczenia obecne na powierzchni stali nierdzewnej.

Spłukanie środka jest konieczne, ponieważ należy usunąć resztki kwasu. Rekomendowane jest przeprowadzanie tej operacji używając wody pod ciśnieniem. Produkt należy spłukiwać wodą wodociągową, nie przekraczającą wartości zawartości chloru 100 mg/l, aby zapobiec ewentualnej korozji. W następnej kolejności zalecane jest szybkie wysuszenie powierzchni gorącym powietrzem.3

Na powyższych zdjęciach widoczne są wyniki przeprowadzenia niekompletnego procesu – podczas obróbki powierzchni nie zastosowano pasywatorów