07

Technologie spawalnicze WPQR z Weldteam

Optymalizacja kosztów inwestycji oraz produkcji dla Twojego biznesu

Dysponujemy własnym warsztatem z pełnym zapleczem technologicznym oraz zapewniamy usługi spawania u Klienta.

Kwalifikacja technologii spawalniczych, wsparcie systemu jakości produkcji i badania złączy spawanych

Spawanie, jako proces specjalny w systemach zapewnienia jakości, wymaga stosowania instrukcji technologicznych spawania (WPS), a uzyskanie certyfikatu WPQR potwierdza kwalifikacje wytwórcy w zakresie technologii spawalniczych zwiększając jego konkurencyjność. Dostarcza również potwierdzenia jakości i zgodności z wymaganymi normami i przepisami.

Jesteśmy firmą wspierającą procesy kwalifikowania technologii spawania w oparciu o normy PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614.

Jako niezależni eksperci realizujemy badania materiałów pod kątem ich wytrzymałości, udarności, twardości, jak i struktury.

Nasza oferta obejmuje następujące etapy kwalifikowania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614:

 • Sprawdzenie czy kwalifikowana technologia spawania jest wymagana i w jakim zakresie
 • Określenie i analiza przedmiotu kwalifikowania (rodzaj i gatunek materiału podstawowego, zakres grubości, metoda spawania, pozycja spawania itp.)
 • Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS
 • Spawanie złącza próbnego zgodnie z pWPS w obecności inspektora jednostki notyfikowanej
 • Wykonanie badań laboratoryjnych NDT (ang. Non-Destructive Testing) i DT (ang. Destructive Testing) złączy próbnych
 • W przypadku wyników pozytywnych przekazanie wszystkich dokumentów do jednostki certyfikującej
 • Opracowanie i wystawienie certyfikatu WPQR
 • Opracowanie Instrukcji Technologicznych Spawania WPS i przekazanie do działu produkcyjnego

Realizujemy również szeroki wachlarz usług dodatkowych w zakresie kwalifikacji technologii spawania:

 • Przygotowanie i opracowanie Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS) wg normy PN-EN 15609 lub ASME IX
 • Przygotowanie i opracowanie Instrukcji Technologicznych Lutowania (BPS) wg normy PN-EN ISO 13585
 • Przygotowanie i opracowanie technologii spawania (WPQR) stali, niklu i jego stopów, aluminium oraz jego stopów, wg serii norm PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 15613 lub ASME IX. Pomoc w trakcie uznania w jednostkach certyfikujących
 • Przygotowanie i opracowanie technologii cięcia termicznego (CPQR) zgodne z z wymaganiami określonymiw normie EN 1090
 • Egzaminowanie spawaczy zgodnie z normą PN-EN ISO 9606 (certyfikat wydawany jest przez Jednostkę Certyfikującą)
 • Wprowadzenie optymalnych pod względem technicznym oraz ekonomicznym metod procesów spawalniczych, bieżącej analizie stanu technologii oraz technik spawalniczych wraz z oceną ich prawidłowości i przydatności oraz wdrażaniu nowych technologii spawania
 • Badania NDT złączy w zakresie VT, MT, PT, UT oraz RT
 • Badania DT złączy w zakresie makro i mikroskopowych, pomiary twardości, rozciąganie i zginanie itp.