05

Nadzory spawalnicze
z Weldteam

Optymalizacja kosztów inwestycji oraz produkcji dla Twojego biznesu

Naszą ofertę w zakresie nadzorów spawalniczych kierujemy do:

 • Inwestorów
 • Firm nadzorujących
 • Jednostek klasyfikacyjnych sprawujących nadzór na daną budową

W zakres współpracy podczas nadzorów spawalniczych wchodzą:

 
 • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie współpracy
 • Przegląd projektu/umowy zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • Wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 1090
 • Nadzór nad realizacją prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 „Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność”
 • Opracowanie Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS) zgodnie z normą PN-EN ISO 15609
 • Opracowanie Instrukcji Technologicznych Lutowania (BPS) zgodnie z normą PN-EN ISO 13585
 • Przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór nad pracami w zakresie kwalifikowania technologii spawania WPQR zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614 (współpracujemy z kompetentnymi laboratoriami i jednostkami certyfikującymi, które posiadają akredytację i notyfikację)
 • Przygotowanie i opracowanie technologii cięcia termicznego (CPQR) zgodne z z wymaganiami określonymi w normie                  EN 1090
 • Kompleksowe wdrożenie Dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/eu obejmujące wszystkie normy i wymagania określone dla branży spawalniczej
 • Odbiory jakościowe spawanych konstrukcji w trakcie produkcji oraz koordynowanie badań nieniszczących NDT złączy
 • Sporządzenie końcowej dokumentacji technicznej i jakościowej
 
 

Dodatkowo Weldteam zajmuje się organizacją oraz przeprowadzaniem:

 

 • Szkoleń spawaczy w metodach 111, 131, 135, 136, 138, 141.
 • Kursów spawacza i egzaminowaniem spawaczy zgodnie z serią normą PN-EN ISO 9606 (spawanie stali niestopowych i niskostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i jego stopów, tytanu i jego stopów)
 • Weryfikacją świadectw egzaminu spawacza zgodnie z serią normą PN-EN ISO 9606. 

Prowadzimy nadzory spawalnicze zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 14731 oraz wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych – seria norm PN-EN ISO 3834, jak i Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP zgodnej z PN-EN 1090.

PN-EN ISO 3834-2

zawiera pełne
wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-3

zawiera standardowe
wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-4

zawiera podstawowe
wymagania jakości

Zespół WELDTEAM to wykwalifikowana kadra inżynierska i techniczna z zakresu spawalnictwa, która dzięki zdobytemu, wieloletniemu doświadczeniu umożliwia precyzyjną identyfikację potrzeb naszych Klientów.

Posiadamy wymagane dla technologii spawalniczych kwalifikacje potwierdzone międzynarodowymi dyplomami i certyfikatami, ważnymi na terenie całego świata.

Zrozumienie specyfiki produkcyjnej w zakładach przemysłowych oraz wysoka jakość zaplecza urządzeń spawalniczych i specjalistycznych pozwala nam na zoptymalizowanie efektywności każdej produkcji lub inwestycji, a co za tym idzie na skuteczne osiąganie założonych celów.