Badania RT

Wykonujemy badania NDT metodą radiograficzną (RT), stosowaną głównie do wykrywania wewnętrznych oraz powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości obiektów.

Metoda RT

jest stosowana w kontroli złączy spawanych i zgrzewanych, odlewów, odkuwek, rur, wlewków, kęsisk i in. Radiografia ma zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów. Przyjmuje się, że za pomocą techniki radiograficznej wykrywa się różnice grubości wynoszące od 1,5 % do 2 %.Wykrywalność metody przy użyciu promieniowania gamma jest znacznie gorsza, niż przy zastosowaniu promieniowania X

Sposób przeprowadzania badania NDT metodą RT

Prowadzenie badań metodą radiograficzną polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym tj. promieniowaniem rentgenowskim (X) lub promieniowaniem γ (gamma) otrzymywanym ze sztucznych źródeł izotopowych. Kolejnym krokiem jest rejestracja obrazu prześwietlanego obiektu na kliszy radiograficznej lub w postaci cyfrowej.

Zalety badań NDT metodą RT

 
  • Najwyższa wiarygodność i jednoznaczna interpretacja wskazań w przypadku urządzeń i elementów ciśnieniowych
  • Wykrywanie zarówno niezgodności powierzchniowych jak i podpowierzchniowych w całej objętości
  • Możliwość zastosowania dla większości gatunków materiałów
  • Możliwość badania całych podzespołów
  • Minimalne wymagania odnośnie przygotowania powierzchni

Nasza oferta w zakresie wykonywania
badań nieniszczących NDT

01

Badania VT

Zobacz
02

Badania PT

Zobacz
03

Badania MT

Zobacz
04

Badania UT

Zobacz
05

Badania RT

Zobacz
06

Badania LT

Zobacz