Badania ultradźwiękowe UT

Wykonujemy badania NDT metodą ultradźwiękową UT polegającą na emisji fali ultradźwiękowej w badany materiał przy użyciu wysokiej klasy defektoskopu Krautkrämer USM100. Badania ultradźwiękowe UT pozwalają na wykrywanie różnego typu niejednorodności materiałowych (zawalcowania, rozwarstwienia, pęknięcia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne niezgodności).

Metoda UT

ma zastosowanie w badaniach wszelkiego rodzaju materiałów, tj. metali, ceramiki, cieczy i gazów. Wykorzystywana jest najczęściej w elementach spawanych, materiałach hutniczych, elementach maszyn, szyn kolejowych i tramwajowych, przemyśle lotniczym oraz pomiarach grubości i innych.

Zalety badań NDT
metodą UT

duża uniwersalność
i skuteczność
metody

wykrywanie niezgodności powierzchniowych i podpowierzchniowych

zalecana przy niezciągłościach płaskich wewnątrz materiału

możliwość przeprowadzenia badań przy jednostronnym dostępie do badanej powierzchni w metodzie echa

natychmiastowy
wynik pomiarów

brak szkodliwości dla zdrowia i duże bezpieczeństwo

przenośne i lekkie defektoskopy zasilane z akumulatora

Sposób przeprowadzania badania NDT metodą UT

Badania ultradźwiękowe UT należą do tzw. metod badań objętościowych. Polegają na obserwacji natężenia i zmian kierunku fal ultradźwiękowych w badanym materiale (w zakresie od 20 kHz do 15 MHz) oraz na pomiarach czasu przejścia fal przez materiał. Za pomocą specjalnego urządzenia – defektoskopu wprowadzamy fale mechaniczne do badanego materiału i obserwujemy odpowiedź zwrotną.

 

W naszej ofercie posiadamy szereg produktów w postaci gotowych żeli lub proszków do samodzielnego rozmieszania z wodą marki NDT Italiana, służących do przeprowadzania badań metodą UT. Żel sprzęgający Matrix posiada dopuszczenia PMUC pozwalające na stosowanie go w badaniach odpowiedzialnych elementów elektrowni jądrowych. Przeprowadzane przez nas badania wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy defektoskopu Krautkrämer USM100.

Najwyższej jakości produkty do badań NDT znajdziesz w naszym sklepie

Żel sprzęgający Matrix Couplant

Żel sprzęgający FYr

Żel sprzęgający 333

Nasza oferta w zakresie wykonywania
badań nieniszczących NDT

01

Badania VT

Zobacz
02

Badania PT

Zobacz
03

Badania MT

Zobacz
04

Badania UT

Zobacz
05

Badania RT

Zobacz
06

Badania LT

Zobacz