Badania MT magnetyczno-proszkowe
oraz badania MT fluorescencyjne

Wykonujemy badania magnetyczno proszkowe MT, które zaliczane są do grupy najbardziej czułych i wydajnych metod, wykrywających niezgodności powierzchniowe i podpowierzchniowe do około 2 mm w połączeniach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych (połączeń spawanych, odlewów, odkuwek, wałów korbowych, przekładni zębatych, itp.).

Metoda ta polega na wykorzystaniu oddziaływania sił strumienia magnetycznego na ferromagnetyk nanoszony na powierzchnię badanego elementu w postaci suchego proszku lub zawiesiny. Rozproszenie strumienia magnetycznego jest oznaką wystąpienia niezgodności (pęknięcia, przyklejenia, itp.) uwidocznionego poprzez zmianę układu proszku magnetycznego.

Źródłami strumienia pola magnetycznego są jarzma (w przypadku badań małych lub trudnodostępnych obiektów) lub generatory prądu.

Metoda badań MT jest rekomendowana w przypadku kontroli stali konstrukcyjnych z wyłączeniem stali austenitycznych i aluminium.

Sposób przeprowadzania badania NDT metodą MT

  • Należy oczyścić badaną powierzchnię z rdzy, farby i innych obcych zanieczyszczeń. Oleje i smary możemy usunąć za pomocą zmywacza BC1 BIO.
  • Równomiernie nanieść na badaną powierzchnię podkład biały WBL5 w celu poprawienia kontrastu.
  • Po wyschnięciu podkładu należy namagnesować badane miejsce np. za pomocą elektromagnesów jarzmowych, magnesów stałych lub cewki magnetycznej.
  • W trakcie magnesowania (ok. 3÷5 sekund) należy nanieść czarny proszek magnetyczny BW2.
  • Sprawdzić zmiany w układzie proszku magnetycznego (miejscach występowania niezgodności).
  • Zapisać wyniki i w miarę konieczności przystąpić do procesu rozmagnesowania i oczyszczenia badanej powierzchni.

 

Ponieważ w technice fluorescencyjnej stosuje się proszki magnetyczne i zawiesiny fluorescencyjne (FW1/FW1 AC), dlatego konieczne jest zastosowanie światła ultrafioletowego, generowanego przez lampy UV w celu wywołania zjawiska fluorescencji.

Zestawy do badań NDT w postaci czarnego proszku BW2 i podkładu białego WBL5, charakteryzują się dużą czułością oraz widocznością wskazań, a preparaty fluorescencyjne do badań magnetycznych FW1/FW1 AC stanowią gwarancję oszczędności i szybkości badań, również w świetle widzialnym.

Zalety badań NDT
metodą MT

szybkość
wykonywanego
badania

natychmiastowy
wynik

wysoka czułość i niski koszt badań w metodzie fluorescencyjnej

wykrycie nieciągłości
do ok. 2 mm głębokości

Najwyższej jakości produkty do badań NDT znajdziesz w naszym sklepie

Zestaw zewnętrznego zasilania jarzma

Lampa B.B.T. Blacklight Battery Torch KIT

Proszek magnetyczny fluorescencyjny Dual-colored FW1

Proszek magnetyczny czarny BW2

Podkład biały WBL5

BC1 - BIO Zmywacz

Nasza oferta w zakresie wykonywania
badań nieniszczących NDT

01

Badania VT

Zobacz
02

Badania PT

Zobacz
03

Badania MT

Zobacz
04

Badania UT

Zobacz
05

Badania RT

Zobacz
06

Badania LT

Zobacz