Badania wizualne VT

Wykonujemy badania wizualne VT (visual testing), które są podstawową metodą badań nieniszczących wykorzystywaną do oceny poziomu jakości według niezgodności występujących na powierzchni badanego złącza.

Badania NDT metodą VT

wykonuje się bezpośrednio na obiektach lub elementach wykorzystując narząd wzroku, przyrządy pomiarowe w postaci np. spoinomierzy, suwmiarek, zestawów luster i szkieł powiększających. Coraz częściej stosowane są zaawansowane technicznie urządzenia w postaci endoskopów i wideoskopów. Wykrywalność metody przy użyciu promieniowania gamma jest znacznie gorsza, niż przy zastosowaniu promieniowania X 

Metoda VT

pozwala na wykrywanie dużych niezgodności powierzchniowych (wklęśnięcia, podtopienia, braki przetopu, pęknięcia itp.) oraz wady kształtu badanego obiektu (ubytki korozyjne, porowatości, odkształcenia kątowe itp.).

Zalety badań NDT
metodą VT

Bezpieczeństwo

Łatwość wykonania
badań

Niskie koszty
przeprowadzanych badań

Sposób przeprowadzania badania NDT metodą VT

Jest to metoda, którą przeprowadza się za pomocą prostych przyrządów optycznych i pomiarowych. Po wnikliwym obejrzeniu badanej powierzchni, zaznaczamy miejsca niezgodności lub wad (pęknięcia, podtopienia, nadlew lica, brak przetopu, itd.) mierzymy ich charakterystyczne wymiary.

Pliki do pobrania

PDF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
PDF
Nullam pharetra leo eget porta egestas.
PDF
Donec sit amet nulla ante. Duis cursus sem quis justo laoreet posuere ut sit amet purus.

Nasza oferta w zakresie wykonywania
badań nieniszczących NDT

01

Badania VT

Zobacz
02

Badania PT

Zobacz
03

Badania MT

Zobacz
04

Badania UT

Zobacz
05

Badania RT

Zobacz
06

Badania LT

Zobacz