Wszyscy operatorzy podczas spawania noszą hełm i odzież ochronną, dodatkowo w zakładach instalowane są również systemy odciągu dymów, które służą poprawie środowiska ich pracy. Jednakże kilka razy dziennie, w sytuacji gdy trzeba szlifować elektrody wolframowe, spawacz często używa szlifierki stołowej lub kamienia szlifierskiego, narażając się na niebezpieczeństwo. Podczas szlifowania elektrod wolframowych spawacze są narażeni na działanie szkodliwego pyłu, odprysków cząstek metalu i większego ryzyka wypadków w wyniku bezpośredniego kontaktu z kamieniem szlifierskim. Dodatkowo długotrwałe narażenie na wysoki poziom hałasu może również mieć konsekwencje zdrowotne, jednak szlifierka Ultima-TIG producenta Inelco Grinders znacznie zmniejsza poziom hałasu podczas szlifowania w porównaniu ze szlifierką stołową lub kątową.

Środowisko pracy ma decydujący wpływ na długoterminowe zdrowie pracowników. Dlatego każda profesjonalna firma zajmująca się procesem spawania zainwestowała w odciągi dymów oraz filtrowentylację. Posiadanie takiego sprzętu stało się standardem w branży. Bez niego żaden spawacz nie mógłby dziś pracować, ponieważ już dawno udowodniono szkodliwy wpływ dymów spawalniczych na zdrowie człowieka. Proces szlifowania elektrod wolframowych, nieodłączny element spawania z wykorzystaniem metody TIG, jest jak dotąd najczęściej lekceważony.

Właśnie dlatego firma Inelco Grinders A/S wybrała „Bezpieczeństwo i higienę pracy” jako jeden z głównych obszarów swojego zainteresowania.

Przeprowadzono wiele badań dotyczących środowiska pracy spawaczy, a praktyka pokazuje, że jest ono nadal jedną z głównych przyczyn problemów związanych z pracą w przemyśle żelaznym i metalowym. Dym, gazy azotowe i cząstki powstające podczas spawania są szkodliwe dla zdrowia, ponieważ wdychanie oparów spawalniczych jest rakotwórcze. W większości krajów obowiązują przepisy zapobiegające narażeniu na te szkodliwe substancje i zapewniające, że sprzęt zainstalowany w miejscu pracy jest wykorzystywany poprawnie.

Spawacze są zobowiązani do noszenia i używania sprzętu ochronnego oraz posiadania odpowiednich odciągów gazów spawalniczych. W rozmowach na temat bezpieczeństwa zwykle pomija się jednak kwestię szlifowania elektrod wolframowych i nie widać żadnych konkretnych uszczegółowień przepisów w tym zakresie. Nadal uważa się za powszechną praktykę szlifowania elektrod wolframowych za pomocą otwartych szlifierek taśmowych lub stołowych, przez co szkodliwe cząsteczki  unoszą się w powietrzu.

W niektórych krajach UE obserwujemy wzrost przepisów dotyczących mikrocząsteczek, a nawet nanocząstek, ponieważ są to cząsteczki uważane za najbardziej niebezpieczne i mogą dostać się głęboko do płuc, a niektóre mogą nawet przedostać się do krwioobiegu. Większość z tych nanocząstek pyłu to te, które nie są nawet widoczne dla ludzkiego oka. Podczas ręcznego szlifowania elektrod wolframowych można zobaczyć cząsteczki pyłu, jednak należy pamiętać, że zawierają one również bardzo niebezpieczne nanocząsteczki.

Nasze szlifierki do elektrod wolframowych wyposażone są w unikalny pojemnik na pył, który automatycznie zbiera toksyczne cząsteczki pyłu i umożliwia ich bezpieczne usuwanie, a nawet zbieranie do recyklingu.

Różne zagrożenia dla zdrowia wynikające z ostrzenia elektrod wolframowych

Nowa Normalność

W SZLIFOWANIU WOLFRAMU

Celem Inelco Grinders przy opracowywaniu Nowej Normalności w branży spawalniczej jest zachęcenie spawaczy do rozważenia kwestii bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz odejścia od tradycyjnego punktu widzenia, zgodnie z którym powszechnie uważa się, że blizny po szlifowaniu i spawaniu są oczywistością.

W ten sposób firma chce przyczynić się do zmiany w społeczności spawaczy, w której następujące kwestie mają większe znaczenie: zdrowie, bezpieczeństwo, jakość, a także uwzględnienie śladu środowiskowego. Dlatego we wszystkich ich projektach rozwojowych dążą do udoskonalania naszych szlifierek, upewniając się, że wyżej wymienione kwestie są zawsze w centrum uwagi.

W projektach rozwojowych Inelco Grinders jeden z głównych punktów stanowiło zdrowie spawacza. Szlifowanie elektrod wolframowych na tradycyjnych szlifierkach taśmowych lub stołowych może być niego szkodliwe, ponieważ cząstki wolframu są rozproszone w pomieszczeniu i mogą przedostać się do płuc spawacza. Pojemnik pyłu zapewnia bezpieczne zatrzymanie cząstek, a tym samym ich bezpieczną utylizację. Duńska firma jest niezwykle dumna z tego projektu, ponieważ zmniejsza on wpływ na środowisko i zapewnia bezpieczne warunki pracy naszych klientów.

W Inelco Grinders A/S nigdy nie przestają stawiać sobie wyzwań, aby tworzyć coraz lepsze urządzenia, wprowadzają innowacje w przyszłość, czyniąc ją Nową Normalnością!

ZAMKNIĘTA KOMORA SZLIFOWANIA

Inelco Grinders dba o zdrowie i bezpieczeństwo spawacza, dlatego firma opracowała szlifierkę Ultima-TIG z zamkniętą komorą szlifierską, aby zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania i zlikwidować niebezpieczne skutki zdrowotne powstałe w wyniku wdychania pyłu wolframowego.

Podczas szlifowania elektrod w powietrzu obecne są cząsteczki pyłu o różnej wielkości od 10 μm do 0,01 μm. Naprawdę niebezpieczne są cząsteczki mniejsze niż 0,1 μm  (zwane również nanocząsteczkami), ponieważ ze względu na swój rozmiar lub kształt nie mogą być wydalane przez organizm.4

Podczas pomiaru nanocząstek w powietrzu w odległości 40 cm od szlifierki obserwujemy ogromny wzrost nanocząstek podczas procesu szlifowania szlifierką taśmową w porównaniu do spawania szlifierką Ultima-TIG. Oznacza to, że dobrze znane ryzyko narażenia na niebezpieczne cząsteczki pyłu jest prawie wyeliminowane podczas szlifowania elektrod wolframowych z wykorzystaniem szlifierki Ultima-TIG dzięki zamkniętej komorze szlifierskiej.

Ponadto, dzięki zamkniętej komorze szlifierskiej, szlifowanie może odbywać się z wykorzystaniem specjalnie opracowanego płynu chłodzącego, co zapobiega przegrzaniu elektrody. Urazom spowodowanym oderwaniu fragmentu tarczy szlifierskiej zapobiega się w 100%, ponieważ tarcza jest w całości zamocowana w komorze szlifowania, chroniąc w ten sposób użytkownika.

PŁYN SZLIFIERSKI

Ultima-TIG jest wyposażona w pojemnik na odpady szlifierskie z płynem, który zapewnia optymalne zbieranie pyłu szlifierskiego, dodatkowo zapobiegając wdychaniu szkodliwych cząstek pyłu.

Po napełnieniu pojemnika na pył, jak widać na drugim zdjęciu po prawej stronie, ważna jest prawidłowa utylizacja pyłu wolframowego. Potencjalne wdychanie i wchłanianie cząstek wolframu może wystąpić nie tylko podczas procesu szlifowania szlifierką nie zbierającą pyłu, ale także podczas obchodzenia się z nim i niewłaściwej utylizacji pyłu szlifierskiego. Inne szlifierki wolframowe, które nie pochłaniają pyłu szlifierskiego wymagają posprzątania go z podłogi hali, a nawet w przypadku gdy zastosowano w nich systemy odciągowe, pył może osadzić się w filtrze. Dzięki Ultima-TIG można uniknąć niebezpieczeństw związanych z pyłem szlifierskim, a pojemnik z płynem ułatwia ten proces.

Światowa populacja może być narażona na szkodliwy wolfram poprzez wdychanie powietrza i spożywanie żywności z powodu niewłaściwej utylizacji cząstek tego pierwiastka. Może to mieć miejsce zwłaszcza w pobliżu zakładów przemysłowych przetwarzających lub wykorzystujących wolfram i jego związki, gdzie cząsteczki wolframu można znaleźć w powietrzu, glebie i wodzie.

Ryzyka można uniknąć, stosując bezpieczną szlifierkę wolframową, która wychwytuje 100% pyłu!

Płyn szlifierski

Uchwyt elektrody

WZROST BEZPIECZEŃSTWA

Podczas szlifowania elektrod wolframowych spawacze są narażeni na odpryski cząstek metalu oraz wypadanie elektrody z dłoni użytkownika. Jeśli użytkownik szlifuje elektrodę na otwartej szlifierce taśmowej bez wyposażenia ochronnego, istnieje również wysokie ryzyko wypadku z powodu bezpośredniego kontaktu z tarczą, co może prowadzić do siniaków, oparzeń, pęcherzy, bólu i kontaktowego zapalenia skóry.

Z drugiej strony, jeśli użytkownik używa rękawic ochronnych, istnieje ryzyko, że mogą one zostać pochwycone przez taśmę szlifierską, powodując wypadki i utrudniając jak najkrótsze uziemienie elektrody. Ponadto podczas ręcznego szlifowania potencjalnym zagrożeniem jest nagrzewanie się elektrody, co może spowodować poparzenia palców użytkownika.

Uchwyt elektrody został zaprojektowany tak, aby w 100% wyeliminować wszystkie wyżej wymienione zagrożenia. Użytkownik może włożyć elektrodę do uchwytu, co zapewnia jej stabilną pozycję, zapobiegając wysuwaniu się elektrody z rąk użytkownika. Uchwyt elektrody może umożliwić proces szlifowania, w którym elektrodę można zeszlifować do 8 mm, co jest długością niebezpieczną do szlifowania na otwartej szlifierce taśmowej.

Wyeliminuj wypadki, używając uchwytu elektrody i szlifuj krótkie elektrody bez żadnego ryzyka!

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Firma Inelco Grinders staje się coraz bardziej świadoma ekologicznie, dlatego skupia się na pomocy klientom w oszczędzaniu zasobów naturalnych w zakresie wydobycia i produkcji wolframu, ponieważ uważa się, że ma on rozległy i negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też producent zamierza zbadać możliwości zmniejszenia śladu węglowego klientów, jak również samego przedsiębiorstwa.

Oprócz redukcji odpadów elektrod wolframowych, wszystkie szlifierki marki Inelco są wyposażone w pojemnik na odpady szlifierskie z płynem, który zapobiega zanieczyszczeniu środowiska toksycznymi cząstkami szlifierskimi i zapewnia bezpieczną utylizację. Firma nieustannie dąży do tego, aby stawać się coraz bardziej zrównoważoną. Ich pierwsze kroki w ograniczaniu własnych emisji CO2 obejmują redukcję, sortowanie i recykling wytworzonych przez nich odpadów. Idąc dalej, wszystkie projekty rozwojowe Inelco Grinders będą koncentrować się na zrównoważonym rozwoju.

! PAMIĘTAJ O UTYLIZACJI PYŁU SZLFIERSKIEGO !

Inelco Grinders rozpoczęło program, który wynika z ich misji zrównoważonego rozwoju. Projekt ten dotyczy recyklingu pyłu szlifierskiego, który jest oczyszczany i ponownie wykorzystywany w narzędziach, komponentach elektronicznych lub częściach samolotów itp., przez co z każdym takim kilogramem pyłu wolframowego środowisko jest chronione przed emisją CO2.

 1. Jeśli posiadasz jeden lub więcej pojemników na odpady szlifierskie z linii Ultima-TIG lub Neutra, kilka zapełnionych filtrów Neutrix i/lub końcówki elektrod pozostałe po procesie szlifowania, musisz upewnić się, że są one prawidłowo zabezpieczone, a filtry i zużyte elektrody muszą znajdować się w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
 2. Jeśli chcesz wysłać pył wolframowy do recyklingu, zapakuj go bezpiecznie, aby pył szlifierski nie wydostał się z opakowania podczas jego transportu.
 3. Paczka musi zawierać co najmniej 800 g wolframu w przesyłce, aby zwrot nie emitował więcej CO2 niż pozwala na to recykling. Dlatego warto wziąć pod uwagę, że im więcej pyłu wolframowego zostanie nadane w paczce, tym będzie ona lepiej zrównoważona pod kątem ochrony środowiska. Jednak zgodnie z rozporządzeniem UE WE 1012/2006 w sprawie przekazywania odpadów może ona ważyć maksymalnie 20 kg.
 4. Ważne jest, aby przed wysyłką zważyć i zmierzyć paczkę, ponieważ informacje te będą potrzebne podczas zamawiania przesyłki w kolejnym kroku.
 5. Należy wejść na stronę: https://inelco- grinders.com/grindingdust/, na której trzeba wpisać swoje dane kontaktowe oraz adres, skąd ma zostać odebrana paczka. 
 6. Otrzymasz od producenta wiadomość o tym, kiedy i kto odbierze Twoją przesyłkę.
 7. Po 1-3 dniach roboczych Twoja paczka zostanie od Ciebie bezpłatnie odebrana i nie będziesz musiał zajmować się utylizacją pyłu szlifierskiego, a tym samym przyczynisz się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska cząstkami wolframu, ponieważ zostanie on poddany ponownemu przetworzeniu.

Celem producenta Inelco Grinders jest pomoc klientom w oszczędzaniu zasobów naturalnych i ograniczenie szkodliwego wpływu wolframu na klimat.

  

Innowacyjne opakowania stosowane przez producenta Sidergas to pierwszy krok do automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych i stanowią one początek inwestycji w przyszłe technologie.

Oprócz drutów na szpulach ( nie wymagających adapterów ) włoska marka posiada w swojej ofercie druty w opakowaniach beczkowych:

 • beczki okrągłe MEGAPACK 280 – 400 kg
 • opakowania kwadratowe MIDIPACK 150 – 300 kg
 • opakowania kwadratowe SUPERPACK 450 kg
 • opakowania kwadratowe SUPERPACK 550 kg. wraz z kapturem
 • jedyne na świecie opakowania MASTERPACK 1200 kg. do metody MIG/MAG jak również do łuku krytego (max.śr.4,0 mm)

Bezpośrednie zalety stosowania opakowań beczkowych to m.in.

 • zwiększenie wydajności
 • poprawa jakości i powtarzalności
 • stabilny łuk w szczególności przy zajarzeniu
 • 550 kg materiału o tych samych parametrach
 • płynność podawania drutu
  czysta spoina (zminimalizowana ilość żużla)
 • zmniejszenie zużycia końcówek prądowych
 • minimalizacja przestojów związanych ze zmianą szpuli
 • oszczędność drutu spawalniczego
 • bezpieczeństwo środowiska pracy

Tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona i istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa pracy spawaczy, duże i ciężkie opakowania zbiorcze muszą być umieszczone w pewnej odległości od podajnika drutu. Firma Sidergas wspólnie z producentem AWDS opracowała skuteczny sposób płynnego podawania drutu bez zanieczyszczeń, odkształceń i tarć od opakowania do podajnika.

Firma Weldteam posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie tworzenia instalacji z wykorzystaniem prowadnika drutu Maxiglide, który został przedstawiony na powyższym zdjęciu i filmie. Wśród naszych klientów rozwiązanie to cieszy się bardzo dużą popularnością, a możliwości podajnika są olbrzymie- opracowywaliśmy instalacje, w których odległość drutu spawalniczego od podajnika sięgała ponad 30m!!! Wymienione w tekście zalety to nie tylko puste słowa- opakowania beczkowe marki Sidergas oraz innowacyjny prowadnik drutu Maxiglide, to gwarancja oszczędności, lepszego komfortu pracy oraz wzrostu bezpieczeństwa podczas procesu produkcyjnego.

 

 

 

Szlifierki do elektrod wolframowych producenta Inelco Grinders to urządzenia, które mogą przez lata poprawiać komfort i bezpieczeństwo pracy w zakładach produkcyjnych. Obok prawidłowego ich użytkowania decydującym czynnikiem wpływającym na żywotność maszyn jest prawidłowa konserwacja, którą szczegółowo opisujemy w poniższym artykule.

Szlifierki ULTIMA-TIG oraz ULTIMA-TIG-CUT zawsze muszą mieć wystarczającą ilość płynu do szlifowania, żeby zapewnić optymalny zbiór pyłu i chłodzenie w czasie szlifowania. Z tego powodu, należy regularnie sprawdzać ilość płynu do szlifowania i w razie konieczności go uzupełniać. Znak na ramie urządzenia wskazuje odpowiedni poziom płynu do szlifowania (mierzony, kiedy szlifierka jest wyłączona). Aby zapewnić długą żywotność szlifierki i tarczy diamentowej, należy używać wyłącznie oryginalnych płynów do szlifowania Inelco Grinders.

Silnie zanieczyszczony pyłem płyn należy niezwłocznie wymienić.

Płyn do szlifowania i/lub pojemniki zawierające pył należy utylizować zgodnie z krajowymi regulacjami,
w zależności od zawartości pyłu szlifierskiego. W tym celu należy zapoznać się z kartami charakterystyki szlifowanych elektrod.

Codzienna kontrola

Aby zapewnić swobodny ruch regulacji kąta, każdego dnia należy przesuwać go całkowicie do tyłu i do przodu.
Bez stosowania tej procedury, maszyna stopniowo będzie zbierała pył w komorze szlifowania, czego rezultatem będzie oblepienie pokrętła regulacji kąta i brak możliwości wymiany tarczy szlifującej.

 

Comiesięczna kontrola / po 1000 szlifowań

W przypadku zapalenia się kontrolki LED na żółto lub co najmniej jeden raz w miesiącu, należy wyczyścić komorę szlifierską:

1. Spuścić płyn szlifierski poprzez wąż do pustego pojemnika.
2. Ustawić regulację kąta na 90°.
3. Zwolnić dwie śruby na ramie wziernika i usuń oba elementy.
4. Osuszyć komorę szlifierską przy pomocy szmatki lub ręczników papierowych. Ewentualne pozostałości i osadzony pył można ostrożnie usunąć.
5. Następnie zamontować wziernik i ramę oraz uzupełnić płyn szlifierski.
6. Włączyć maszynę i wcisnąć przycisk reset na 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik serwisowy.

Jeśli płyn do szlifowania nie płynie przez wąż, powodem może być pył znajdujący się wewnątrz komory szlifowania, który blokuje otwór. Aby pozbyć się pyłu szlifierskiego, należy wpuścić trochę powietrza lub płynu do szlifowania do węża, używając butelki po płynie do szlifowania.

Kwartalna kontrola / po 5000 szlifowań

Jeżeli kontrolka LED miga na żółto lub co najmniej jeden raz na kwartał, należy wyczyścić komorę szlifierską.

Na początku należy wyłączyć zasilanie maszyny poprzez wyciągnięcie wtyczki z kontaktu, a następnie:

1. Spuścić płyn szlifierski poprzez wąż do pustego pojemnika.
2. Ustawić regulację kąta na 90°.
3. Usunąć zbiornik pyłu pod komorą szlifierską.
4. Umieścić podporę pod łożyskiem/ osłoną silnika (ok. 20 mm wysokości). Usuń 3 śruby Torx z tyłu
komory szlifierskiej oraz 2 śruby pod stołem. Teraz można wyjąć komorę szlifierską z łożyska.
5. Wyczyścić wnętrze komory szlifierskiej z pyłu. W tym celu należy zdemontować regulator kąta, jeżeli jest to konieczne, jednocześnie upewniając się , że może się on swobodnie poruszać.
6. W czasie składania elementów nasmarować wszystkie ruchome części, śruby i pierścienie uszczelniające (za wyjątkiem pierścienia uszczelniającego do wziernika).
7. Przed zamontowaniem komory szlifierskiej, wymienić o-ring na tylnej płycie, jeżeli jest on zużyty lub uszkodzony.
8. Przykręcić śruby Torx oraz pozostałe 2 śruby.
9. Przed zamontowaniem ostrożnie sprawdzić zbiornik pyłu i napełnić go nowym płynem szlifierskim.
10. Włączyć maszynę i wciśnąć przycisk reset na 5 sekund, aby zresetować wskaźnik serwisowy.

Szlifierkę ULTIMA-TIG i ULTIMA-TIG-CUT należy dokładnie czyścić za każdym razem, kiedy wymieniana jest tarcza szlifierska, w przypadku zapełnienia zbiornika pyłu lub wcześniej, jeżeli jest to konieczne. 

Pamiętajcie- skupiając się na prawidłowym użytkowaniu i konserwacji szlifierek możecie znacznie wydłużyć ich żywotność. Gwarancję dokładnego i dobrze wykonanego serwisu stanowi oczywiście nasza wykwalifikowana kadra, która może pomóc w tym zakresie. Przypominamy, że Weldteam jest oficjalnym dystrybutorem producenta Inelco Grinders na terenie naszego kraju i prowadzi sprzedaż artykułów i urządzeń tej marki. W bieżącej dostępności posiadamy szlifierki do elektrod wolframowych oraz wszystkie części eksploatacyjne do maszyn. Dodatkowo zapewniamy również autoryzowany serwis ww. urządzeń. Polecamy się na przyszłość!

Data utworzenia artykułu: 11.07.2022

Na początku lipca przedstawiciele Weldteamu udali się w podróż do Włoch. Poniżej prezentujemy nowości, jakie pojawiły się w ofercie producenta WECO oraz krótką relację z targów NDT w Genui.

Zaczęły się wakacje, czas urlopów więc my również postanowiliśmy skorzystać z pięknej pogody i wybraliśmy się w ciepłe kraje. Na początku lipca na zaproszenie producenta WECO udaliśmy się do miejscowości Citadella na północy Włoch, gdzie w siedzibie przedsiębiorstwa zorganizowane zostało szkolenie dla naszych serwisantów.

Obok dodatkowej wiedzy z zakresu naprawy maszyn (i pięknej opalenizny!) nasza ekipa przywiozła z Włoch nowy produkt z oferty WECO. W ostatnich tygodniach otrzymywaliśmy sporo zapytań na tego rodzaju spawarkę- lekkie urządzenie pozwalające na wyjazdowe prace u klientów, którzy nie posiadają gniazdka trójfazowego. No i jeszcze, żeby wyposażone było w funkcję PULS… MicroPulse 225 to kompaktowa spawarka (ważąca zaledwie 16 kg), z podpięciem na 230V, a przede wszystkim pozwalająca na spawanie w wykorzystaniem PULSu. Urządzenie, które jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania klientów, dodatkowo, jak to zwykle bywa u WECO, dostępne w niezwykle atrakcyjnej cenie! 

Z Cittadelli udaliśmy się w okolice Mediolanu, żeby spotkać się tam z przedstawicielami kolejnego włoskiego przedsiębiorstwa, którego produkty dostępne są w naszej ofercie- marki NDT Italiana. Na miejscu czekała na nas miła niespodzianka. Okazało się, że z naszą wizytą zbiegły się również targi NDT, na których swoje produkty prezentowało przedsiębiorstwo. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z naszej wizyty w stolicy Ligurii. 

 Dziękujemy za serdeczne przyjęcie nas i gościnę przedstawicielom WECO oraz NDT Italiana- współpraca z Wami to dla nas naprawdę ogromna przyjemność. Mamy nadzieję, że będziemy się mogli odwdzięczyć podczas waszej wizyty w Polsce. Ekipa Weldteam pozdrawia!

 
 
Data utworzenia artykułu: 27.01.2022

Opracowany przez Inelco Grinders kalkulator pozwala określić poziom oszczędności zużycia elektrod wolframowych, jaki można uzyskać zastępując proces ręcznego ostrzenia elektrod, z użyciem szlifierki stołowej lub taśmowej, poprzez wykorzystanie szlifierki Ultima-TIG.

Program ten jest najbardziej przydatnym narzędziem dla klientów z całego świata i dostępny jest w języku duńskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim.

Jego skuteczność w największym stopniu uzależniona jest od dokładności danych podawanych przez użytkowników oraz prawidłowego użytkowania szlifierki Ultima-TIG. Poniżej prezentujemy Wam zasady działania aplikacji oraz krótką instrukcję jej obsługi.

W aplikacji nie ma przelicznika walut, jednak na końcu kalkulacji aplikacja wyświetla skrót waluty, w którym można wpisać cenę elektrody w żądanej walucie.

W dowolnym momencie możliwe jest kliknięcie w ikonę « i » pozwalającą uzyskać więcej informacji na temat przesyłanych danych.

Wyniki pokażą potencjalne oszczędności w wydatkach na elektrody przy zastosowaniu szlifierki Ultima-TIG, jednak zalet korzystania z urządzenia jest zdecydowanie więcej:

 • Oszczędność czasu przeznaczonego na szlifowanie elektrod
 • Dłuższy czas pomiędzy powtórnym szlifowaniem
 • Znacząca poprawa jakości wykonanych spawów
 • Lepsze warunki BHP spawacza


Zawsze odnaleźć można elektrodę, której nie da się wykorzystać, ponieważ jest za krótka, aby zmieścić się w uchwycie elektrody. Dodatkowo każde ostrzenie z wykorzystaniem szlifierki Ultima-TIG będzie powodować stratę 0,3mm elektrody.

! Należy pamiętać, że wszystkie obliczenia opierają się na dokładności danych dostarczonych przez klienta

oraz na właściwym stosowaniu szlifierki Ultima-TIG !

Data utworzenia artykułu: 14.10.2021

W maju br., po miesiącach rozmów i prowadzonych negocjacji, firma Weldteam poszerzyła swoją ofertę o produkty kolejnego producenta. Do doskonałych urządzeń Merkle, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych Kontrahentów, dołączyły spawarki włoskiej marki WECO.

Włoski producent obecny jest na światowych rynkach już przeszło przez 25 lat. Jego działalność oparta jest na produkcji i sprzedaży specjalistycznego sprzętu spawalniczego Szeroka gama urządzeń spawalniczych oraz akcesoriów dostępnych w ofercie WECO to gwarancja zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Poniżej przedstawiamy szereg funkcji spawarek TIG marki WECO, które pozwalają na redukcję kosztów oraz umożliwiają znaczące usprawnienie procesu produkcyjnego każdego przedsiębiorstwa.

Data utworzenia artykułu: 05.07.2021

 

W dniu 17.06.2021 na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (ul. Narbutta 85) odbyło się IV Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. W ramach panelu konferencyjnego nr II pojawiła się nasza reprezentacja, na czele z szefem, który przedstawił referat „Poprawa warunków jarzenia łuku w metodzie TIG poprzez optymalizację geometrii ostrzenia elektrody wolframowej”.

Prezentacja referatów oraz wystawa sprzętu i urządzeń spawalniczych odyła się stacjonarnie, ale towarzyszyła jej również transmisja na żywo poprzez kanał YouTube Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Poniżej odnośnik do pełnego nagrania (nasza prezentacja od 3:16:30):

 

 

Poniżej zdjęcia naszego stanowiska

Data utworzenia artykułu: 01.06.2021

Okulary przeciwsłoneczne, które myślą.
NIGDY ZBYT JASNO,
NIGDY ZA CIEMNO.

Okulary przeciwsłoneczne Optray dostosowują się do zmieniających się warunków oświetleniowych. Pierwsze okulary przeciwsłoneczne z technologią Shadetronic®, reagują w ułamkach sekundy i dostosowują swoje zabarwienie do rzeczywistej jasności słońca.

Optrel to marka, która jest gwarancją doskonałej jakości i  innowacyjności wprowadzanych przez nich na rynek produktów. Szwajcarski producent to nie tylko doskonały Partner handlowy, ale również firma dbająca o Klienta, która w sposób niezwykle kompleksowy stara się zaspokoić potrzeby różnych gałęzi rynku. Jako przykład takich działań możemy tu podać nowy produkt z ich oferty- okulary przeciwsłoneczne Opray. Innowacyjna technologia wprowadzona w przyłbicach spawalniczych producenta została teraz wykorzystana w produkcji przedmiotów służących nam na co dzień. Dzięki wbudowanej elektronicznej technologii soczewek LCD natychmiast reagującej na zmieniające się warunki oświetlenia, okulary Optray ciemnieją i rozjaśniają się zaledwie w 0,1 sekundy. Zasilane są energią słoneczną i są w 100% wodoodporne – nie wymagają wymiany baterii ani ładowania. Precyzyjnie spolaryzowane soczewki z poliwęglanu Shadetronic ™ eliminują odblaski, zapewniając jednocześnie pełną ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB i wierne odwzorowanie kolorów. Produkt idealny dla pasjonatów sportu, ale również do codziennego użytku w słoneczne dni.

Więcej produktów Optrel dostępnych jest w naszym sklepie internetowym: 

🔥 https://sklep.weldteam.pl/ 🔥

Data utworzenia artykułu: 14.12.2020

ELEKTRODA TURKUSOWA WS2® WITSTAR® – rezultat 100 lat pracy i doświadczeń z wolframem!

Elektroda wolframowa WS2® WITSTAR®

to opatentowany niemiecki produkt najwyższej jakości. Pozwala na spawanie wszystkich materiałów z wyjątkową stabilnością łuku oraz trwałością. Elektrody te nie zawierają niebezpiecznego i radioaktywnego dodatku toru (Th, łac. thorium).

Elektroda wolframowa WS2® WITSTAR®to opatentowany niemiecki produkt najwyższej jakości. Pozwala na spawanie wszystkich materiałów z wyjątkową stabilnością łuku oraz trwałością. Elektrody te nie zawierają niebezpiecznego i radioaktywnego dodatku toru (Th, łac. thorium).Elektrody WS2® WITSTAR®jako jedyne elektrody na rynku charakteryzują się wysoce homogeniczną strukturą, gwarantującą powtarzalność procesu. Dodatek uszlachetniających tlenków metali ziem rzadkich usprawnia jakość zajarzania oraz niskie tempo zużycia elektrody. Elektroda WS2® WITSTAR® dostosowana jest do użytku z wszystkimi materiałami, do pracy z prądem stałym i zmiennym. idealnie sprawdzi się zarówno w spawaniu ręcznym jak i zautomatyzowanym w przemyśle wysokich wymagań.
Rys. Zdjęcie łuku podczas zajarzania elektrody WS2® WITSTAR® (źródło Wolfram Industie)
Rys. Zdjęcie elektrody WS2® WITSTAR® po 150-krotnym zajarzeniu łuku (źródło Wolfram Industie)

Zalety elektrody turkusowej WS2®WITSTAR®

 • Łatwe i niezawodne zajarzenia
 • Bardzo niskie zużycie elektrody
 • Najwyższa jakość łuku spawalniczego
 • 35% mniejsze zużycie energii przy zoptymalizowanym sprzęcie
 • 40% dłuższa żywotność
 • 50% zmniejszony czas przezbrojenia elektrody
 • 50% mniejsze zużycie gazu przy wykorzystaniu odpowiednich akcesoriów
 • 100% odtwarzalności rezultatów
 • Brak radioaktywności
 • Przyjazne środowisku poprzez zmniejszenie zużycia materiałów
Data utworzenia artykułu: 14.12.2020

Kompleksowe stanowisko zrobotyzowane WeldROB firmy Merkle

Nowoczesna odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych
pracowników w dziedzinie technologii spawania!

Brak wykwalifikowanych pracowników w sektorach technologicznych
jest oczywisty. W wielu regionach trudno
znaleźć nawet odpowiednich pracowników w takich
zawodach jak spawacz. Jednocześnie koszty płac dla
wykwalifikowanych pracowników rosną ze względu na ogromny popyt na rynku.

Zatrudnianie mniej wykwalifikowanych pracowników rzadko jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ popyt na najwyższą jakość jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia długotrwałego sukcesu na rynku, zwłaszcza w technologii spawania.

Nowy WeldROB firmy Merkle  – łączy wszystkich w jeden zespół!

Szczególnie w czasach braków kadrowych ważne jest, aby każdy przedsiębiorca odciążył swoich doświadczonych specjalistów, zaproponował im przyszłościowe rozwiązania i tym samym zapewnił długoterminową lojalność wobec firmy. Nowy WeldROB firmy Merkle z Kötz, specjalizującej się w technologii spawania, oferuje właśnie takie doskonałe rozwiązanie. Tutaj znajdą Państwo najnowszą technologię robota połączoną w kompaktowy kompletny system do wysoce wydajnego, zautomatyzowanego spawania. Istotną zaletą rozwiązania Merkle są wysokiej jakości komponenty, które zapewniają precyzję, jakość i powtarzalność spoin spawalniczych. Zastosowanie systemu WeldROB nie ogranicza się do krótkich spoin wzdłużnych. Proste procesy spawania, takie jak spawanie po okręgu, wzdłużne, ale również skomplikowane kontury i segmenty mogą być zaprogramowane i automatycznie spawane w ciągu kilku minut dzięki nowemu urządzeniu WeldROB. Na życzenie system może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy. Na przykład stół obrotowy firmy Merkle lub prowadnica wzdłużna mogą być łączone z systemem WeldROB-a, umożliwiając tym samym wykonywanie jeszcze bardziej złożonych zadań spawalniczych.


Idealny do małych i średnich serii

Nowy WeldRob firmy Merkle jest idealną inwestycją, szczególnie dla średnich przedsiębiorstw z małymi i średnimi seriami. Powtarzające się elementy są programowane tylko raz – WeldROB zajmuje się resztą i skutecznie odciąża wykwalifikowanych pracowników, którzy w międzyczasie mogą poświęcić się innym specjalistycznym zadaniom. Lekka i zajmująca mało miejsca konstrukcja pozwala na wykorzystanie robota w szerokim zakresie zastosowań bez konieczności zmiany układu produkcyjnego. Nawet w przypadku zmiany procesów pracy, przeprogramowywanie i ponowne programowanie jest szybkie i łatwe. Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych urządzeń zabezpieczających, ponieważ robot może zatrzymać się natychmiast po kontakcie z pracownikiem.

Prosta oraz łatwa technologia

Zamiast skomplikowanej i kosztownej technologii robotyki, wymagającej dużego przeszkolenia i zapoznania się, spawanie za pomocą WeldROB-a jest niezwykle proste. Proste programowanie odróżnia ten system od standardowych robotów. Ramię robota jest ręcznie prowadzone do żądanej pozycji i dzięki temu łatwo uczy się ścieżki przejazdu spawu. System składa się z następujących elementów:

 • spawarka Merkle HighPulse 454 DW z wbudowanym chłodzeniem wodnym,
 • podajnik drutu Merkle DV 31 z urządzeniem do prostowania drutu,
 • sterowanie robotem za pomocą panelu dotykowego,
 • lekki robot UR 10 od Universal Robots,
 • palnik spawalniczy do robotów Merkle ROB 505 W z uchwytem,
 • kompletne elementy peryferyjne (płyta adaptera, powieszenie przewodu itp.).

Promień roboczy robota UR10 wynosi 1300 mm, a maksymalne obciążenie użytkowe 10 kg. Dokładność powtarzalności wynosi +/- 0,1 mm. Robot posiada 6 osi, obrót przegubu +/- 360° – to kolejne cechy techniczne UR10. Roboty mogą być ustawione i zintegrowane z procesem pracy w ciągu kilku godzin, nie jest konieczna żadna specjalna instalacja elektryczna. Akcesoria Plug & Play sprawiają, że montaż i instalacja urządzenia są szczególnie łatwe. 

Artykuł ukazał się w kwartalniku „Spajanie materiałów konstrukcyjnych 1(47)/2020, autor Marcin Sadowski