Szlifierki do elektrod wolframowych producenta Inelco Grinders to urządzenia, które mogą przez lata poprawiać komfort i bezpieczeństwo pracy w zakładach produkcyjnych. Obok prawidłowego ich użytkowania decydującym czynnikiem wpływającym na żywotność maszyn jest prawidłowa konserwacja, którą szczegółowo opisujemy w poniższym artykule.

Szlifierki ULTIMA-TIG oraz ULTIMA-TIG-CUT zawsze muszą mieć wystarczającą ilość płynu do szlifowania, żeby zapewnić optymalny zbiór pyłu i chłodzenie w czasie szlifowania. Z tego powodu, należy regularnie sprawdzać ilość płynu do szlifowania i w razie konieczności go uzupełniać. Znak na ramie urządzenia wskazuje odpowiedni poziom płynu do szlifowania (mierzony, kiedy szlifierka jest wyłączona). Aby zapewnić długą żywotność szlifierki i tarczy diamentowej, należy używać wyłącznie oryginalnych płynów do szlifowania Inelco Grinders.

Silnie zanieczyszczony pyłem płyn należy niezwłocznie wymienić.

Płyn do szlifowania i/lub pojemniki zawierające pył należy utylizować zgodnie z krajowymi regulacjami,
w zależności od zawartości pyłu szlifierskiego. W tym celu należy zapoznać się z kartami charakterystyki szlifowanych elektrod.

Codzienna kontrola

Aby zapewnić swobodny ruch regulacji kąta, każdego dnia należy przesuwać go całkowicie do tyłu i do przodu.
Bez stosowania tej procedury, maszyna stopniowo będzie zbierała pył w komorze szlifowania, czego rezultatem będzie oblepienie pokrętła regulacji kąta i brak możliwości wymiany tarczy szlifującej.

 

Comiesięczna kontrola / po 1000 szlifowań

W przypadku zapalenia się kontrolki LED na żółto lub co najmniej jeden raz w miesiącu, należy wyczyścić komorę szlifierską:

1. Spuścić płyn szlifierski poprzez wąż do pustego pojemnika.
2. Ustawić regulację kąta na 90°.
3. Zwolnić dwie śruby na ramie wziernika i usuń oba elementy.
4. Osuszyć komorę szlifierską przy pomocy szmatki lub ręczników papierowych. Ewentualne pozostałości i osadzony pył można ostrożnie usunąć.
5. Następnie zamontować wziernik i ramę oraz uzupełnić płyn szlifierski.
6. Włączyć maszynę i wcisnąć przycisk reset na 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik serwisowy.

Jeśli płyn do szlifowania nie płynie przez wąż, powodem może być pył znajdujący się wewnątrz komory szlifowania, który blokuje otwór. Aby pozbyć się pyłu szlifierskiego, należy wpuścić trochę powietrza lub płynu do szlifowania do węża, używając butelki po płynie do szlifowania.

Kwartalna kontrola / po 5000 szlifowań

Jeżeli kontrolka LED miga na żółto lub co najmniej jeden raz na kwartał, należy wyczyścić komorę szlifierską.

Na początku należy wyłączyć zasilanie maszyny poprzez wyciągnięcie wtyczki z kontaktu, a następnie:

1. Spuścić płyn szlifierski poprzez wąż do pustego pojemnika.
2. Ustawić regulację kąta na 90°.
3. Usunąć zbiornik pyłu pod komorą szlifierską.
4. Umieścić podporę pod łożyskiem/ osłoną silnika (ok. 20 mm wysokości). Usuń 3 śruby Torx z tyłu
komory szlifierskiej oraz 2 śruby pod stołem. Teraz można wyjąć komorę szlifierską z łożyska.
5. Wyczyścić wnętrze komory szlifierskiej z pyłu. W tym celu należy zdemontować regulator kąta, jeżeli jest to konieczne, jednocześnie upewniając się , że może się on swobodnie poruszać.
6. W czasie składania elementów nasmarować wszystkie ruchome części, śruby i pierścienie uszczelniające (za wyjątkiem pierścienia uszczelniającego do wziernika).
7. Przed zamontowaniem komory szlifierskiej, wymienić o-ring na tylnej płycie, jeżeli jest on zużyty lub uszkodzony.
8. Przykręcić śruby Torx oraz pozostałe 2 śruby.
9. Przed zamontowaniem ostrożnie sprawdzić zbiornik pyłu i napełnić go nowym płynem szlifierskim.
10. Włączyć maszynę i wciśnąć przycisk reset na 5 sekund, aby zresetować wskaźnik serwisowy.

Szlifierkę ULTIMA-TIG i ULTIMA-TIG-CUT należy dokładnie czyścić za każdym razem, kiedy wymieniana jest tarcza szlifierska, w przypadku zapełnienia zbiornika pyłu lub wcześniej, jeżeli jest to konieczne. 

Pamiętajcie- skupiając się na prawidłowym użytkowaniu i konserwacji szlifierek możecie znacznie wydłużyć ich żywotność. Gwarancję dokładnego i dobrze wykonanego serwisu stanowi oczywiście nasza wykwalifikowana kadra, która może pomóc w tym zakresie. Przypominamy, że Weldteam jest oficjalnym dystrybutorem producenta Inelco Grinders na terenie naszego kraju i prowadzi sprzedaż artykułów i urządzeń tej marki. W bieżącej dostępności posiadamy szlifierki do elektrod wolframowych oraz wszystkie części eksploatacyjne do maszyn. Dodatkowo zapewniamy również autoryzowany serwis ww. urządzeń. Polecamy się na przyszłość!